ระบบเรียกพยาบาล

  • โฮสต์การพยาบาลแบบมีสายของจีนในระบบเรียกพยาบาลของโรงพยาบาล

    โฮสต์การพยาบาลแบบมีสายของจีนในระบบเรียกพยาบาลของโรงพยาบาล

    ดิระบบเรียกพยาบาลเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงระดับการจัดการและระดับการบริการของโรงพยาบาลระบบต้องทำงานต่อเนื่อง 24 ชม.ต้องใช้อัตราความล้มเหลวต่ำ ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง และคุณภาพที่เชื่อถือได้ระบบอินเตอร์คอมเรียกอัจฉริยะทางการแพทย์พิเศษขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล ความต้องการถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขการติดต่อระหว่างผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในหอผู้ป่วยระบบประกอบด้วยโฮสต์ ส่วนขยาย หน้าจอแสดงผล คอมพิวเตอร์เสริม และส่วนประกอบเสริมที่ใช้ฟังก์ชันเฉพาะบางอย่าง

  • ประเทศจีนผู้ผลิตมืออาชีพโรงพยาบาลพยาบาล Pager Calling System สำหรับพยาบาล Wireless Call Bell

    ประเทศจีนผู้ผลิตมืออาชีพโรงพยาบาลพยาบาล Pager Calling System สำหรับพยาบาล Wireless Call Bell

    ระบบเรียกพยาบาลเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงระดับการจัดการและระดับการบริการของโรงพยาบาลระบบต้องทำงานต่อเนื่อง 24 ชม.ต้องใช้อัตราความล้มเหลวต่ำ ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง และคุณภาพที่เชื่อถือได้ระบบอินเตอร์คอมเรียกอัจฉริยะทางการแพทย์พิเศษขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล ความต้องการถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขการติดต่อระหว่างผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในหอผู้ป่วยระบบประกอบด้วยโฮสต์ ส่วนขยาย หน้าจอแสดงผล คอมพิวเตอร์เสริม และส่วนประกอบเสริมที่ใช้ฟังก์ชันเฉพาะบางอย่าง